Museum Oud Rijnsburg

Rijnsburg is één van de vier woonkernen van de gemeente Katwijk. De andere drie zijn Katwijk aan Zee, Katwijk-Noord en Valkenburg. Rijnsburg kan zich bogen op een rijke geschiedenis. Deze historie is op te tekenen in het Museum Oud Rijnsburg. Sinds 1979 is het museum gehuisvest in een gerestaureerd woonhuis uit de 18de eeuw. Het beheer van het museum is in handen van het Genootschap Oud Rijnsburg. Het museum bevindt zich aan de Oude Vlietweg 6 en toont ook belangrijke vondsten uit de historie van Rijnsburg.

Permanente tentoonstelling
De permanente tentoonstelling van het museum bevindt zich op de begaande grond en is opgedeeld in drie periodes: 750 tot 1600 na Christus, 1600 tot 1900 na Christus en van 1900 na Christus tot heden. In deze verschillende tijdperken wordt onder andere het verhaal verteld van de Abdij van Rijnsburg, Spinoza en de bloemenkweek.

Abdij van Rijnsburg
In 1133 werd door Petronilla van Saksen de Abdij van Rijnsburg gesticht. De abdij behoorde toe aan de benedictinessen en werd uitsluitend bevolkt door adelijke vrouwen. De gebouwen van de Abdij van Rijnsburg werden in 1574 verwoest. Heden ten dage is alleen nog maar één van de twee torens van de abdij te bewonderen in het centrum van Rijnsburg als onderdeel van het kerkgebouw van de Nederlandse Hervormde Kerk.
Saillant detail over de Abdij van Rijnsburg: in het Nationaal Archief bevindt zich de oorkonde waarin de paus Alexander III herbevestigt dat de Abdij van Rijnsburg tegen een jaarlijkse vergoeding zelf de goederen mag gebruiken die haar landerijen voortbrengen. Deze pauselijke oorkonde dateert uit 1179 en is het oudste document dat het Nationaal Archief bezit. Het Nationaal Archief bezit in totaal meer dan 142 kilometer aan documenten. In het museum is ook een maquette te bewonderen van het Abdijcomplex.
Museum Oud Rijnsburg zien
Spinoza
Benedictus de Spinoza was een Nederlandse filosoof, lenzenslijper, telescopen- en microscopenmaker en politiek denker uit de Gouden Eeuw. Spinoza werd in 1632 in Amsterdam geboren, maar woonde ook drie jaar in Rijnsburg. Hij ging in 1661 in Rijnsburg inwonen bij Herman Homan; een chirurgijn. Het huisje bestaat nog steeds en wordt nu het Spinozahuis genoemd. Op deze locatie sleep hij lenzen en maakte hij telescopen- en microscopen. Daarnaast schreef hij in Rijnsburg zijn belangrijkste filosofische werk: Ethica, Ordine Geometrico Demonstrata (Ethiek uitgelegd volgens de meetkundige methode). In dit boek staat de vraag centraal hoe de mens zich moet gedragen om op grond van inzicht in de natuur de weg tot het geluk te vinden. Sinds 1899 is het Spinozahuis een museum: Museum het Spinozahuis.

Bloemen
De snijbloemenkweek en de snijbloemenveiling heeft altijd een belangrijke rol gespeeld in Rijnsburg In het dorp bevindt zich één van de exportveilingen van Royal FloraHolland. Royal FloraHolland is de grootste bloemveiling ter wereld. Superlatieven schieten te kort om de Royal FloraHolland te beschrijven. Zo worden er jaarlijks meer dan twaalf miljard snijbloemen verhandeld in veilingsgebouwen die tot de grootste bouwsels ter wereld behoren qua vloeroppervlak. Een legertje van meer dan drieduizend man is dagelijks nodig om de werkzaamheden te verrichten bij Royal FloraHolland. In het museum is de geschiedenis van de Rijnsburgse bloemenkweek en bloemenveiling op te tekenen.