Lentevreugd

Lentevreugd is een duingebied dat ten zuidwesten van Katwijk aan Zee is gesitueerd; vlakbij Wassenaar. Het natuurgebied heeft een grootte van 100 hectare en wordt beheerd door Staatsbosbeheer (SBB). Lentevreugd valt onder het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD).

Nationaal Park Hollandse Duinen

Het NPHD beslaat het volledige Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom, heeft een lengte van 47 kilometer en breedte van 9,6 kilometer. Het totale oppervlakte bedraagt 450 km2. Het NPHD wordt beheerd door zes verschillende natuurbeheerders en telt veertien gemeentes waar ruim één miljoen mensen wonen. In het natuurpark bevinden zich twee waterschappen en zijn twee waterbedrijven actief. Naast veel natuurschoon zijn er in het NPHD achtenzeventig landgoederen te bewonderen. Maar liefst 60 vierkante kilometer van het NPHD is bovendien Natura 2000 gebied. Meer dan zevenduizend soorten planten en dieren groeien en leven in het NPHD!

Lentevreugd
Geschiedenis

Lentevreugd werd vroeger intensief gebruikt voor de bloembollenkweek. Met als gevolg dat de grond voedselrijk en vervuild was. Nadat het door SBB werd aangekocht, heeft men er een drassig en voedselarm kwelgrasland van gemaakt. Een gebied bestaande uit natte graslanden, vochtige duinvalleien, rietvelden, poelen, sloten, plassen en kwelders. Als je nu door Lentevreugd struint, kun je op verschillende plekken het kwelderwater zien opborrelen. In het gebied bevinden zich drie plassen. De meest centraal liggende plas kan tijdens de zomer droog komen te vallen, de andere twee behouden het hele jaar door hun water. Door Lentevreugd loopt een pad, Meta Jochemspad genaamd, waardoor het mogelijk is om het gebied te verkennen en ontdekken. Meta Jochemspad was één van de voormalige grondeigenaren.

Flora en fauna
In het duingebied groeien verschillende soorten bomen (elzen, populieren, et cetera) en struiken (bramen, duindoorns, et cetera). Verder verraadt de aanwezigheid van cultuurgewassen als narcissen, hyacinten, krokussen en blauwe druifjes het bloembollenverleden. Naast planten blijkt Lentevreugd een prima habitat voor tal van zoogdiersoorten. Oplettende bezoekers zullen er muizen, mollen, hazen, vossen, reeën en vleermuizen spotten. Ook kan je er vogelspotten; meer dan honderd vogelsoorten zijn in Lentevreugd waargenomen. Onder deze soorten bevinden zich veldleeuweriken, graspiepers, kuifkoekoeken, grielen, bonte kraaien, waterrietzangers, roerdompen, kiekendieven, boomvalken en lepelaars. Verder zijn er talrijke insectensoorten neergestreken in Lentevreugd waaronder kleurrijke vlinders en statige libellen. Het is mogelijk om de zogenaamde vlinderroute te wandelen die onder andere langs het Vlinderveld loopt. Lentevreugd is zelfs één van de weinige plekken in Nederland waar de wespspin nog voorkomt. De wespspin wordt ook wel tijgerspin genoemd.
Hooglander, highland cattle, scottish, mother's
Schotse hooglanders en Koniks

In Lentevreugd zorgen ongeveer vijfenveertig Schotse hooglanders en circa vijftien Koniks voor de begrazing. Als je het gebied in de maanden februari en maart bezoekt, hebben de runderen kalfjes hetgeen waanzinnig is om te zien. In 2006 zijn de paarden bij de koeien geplaatst om meer begrazingsvariatie te verkrijgen. De Schotse hooglanders en de Koniks hebben namelijk hun eigen plantenvoorkeur. Naast deze natuurlijke begrazing wordt er in het gebied ook gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd om op deze manier het gebied voedselarm te houden waardoor het aantrekkelijk blijft voor plantensoorten die het beste gedijen in een voedselarme omgeving.