Lentevreugd

Lentevreugd is een duingebied dat ten zuidwesten van Katwijk aan Zee ligt; vlakbij Wassenaar. Het natuurgebied heeft een grootte van 100 hectare en wordt beheerd door Staatsbosbeheer (SBB). Lentevreugd valt onder het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD).
Nationaal Park Hollandse Duinen
Het NPHD beslaat het volledige Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom, heeft een lengte van 47 kilometer en breedte van 9,6 kilometer. Het totale oppervlakte bedraagt 450 km2.
Lentevreugd
Zes natuurbeheerders
Het NPHD wordt beheerd door 6 verschillende natuurbeheerders en telt 14 gemeentes waar ruim 1 miljoen mensen wonen. In het natuurpark bevinden zich 2 waterschappen en zijn 2 waterbedrijven actief. Naast veel natuurschoon zijn er in het NPHD 78 landgoederen te bewonderen. Maar liefst 60 km2 van het NPHD is Natura 2000 gebied. Meer dan 7.000 soorten planten en dieren groeien en leven in het NPHD.
Geschiedenis
Lentevreugd werd vroeger intensief gebruikt voor de bloembollenkweek. Met als gevolg dat de grond voedselrijk en vervuild was. Nadat het door SBB werd aangekocht, heeft men er een drassig en voedselarm kwelgrasland van gemaakt. Een gebied bestaande uit natte graslanden, vochtige duinvalleien, rietvelden, poelen, sloten, plassen en kwelders.
bulbs, bulb fields, tulips, bollen
Kwelderwater
Als je nu door Lentevreugd struint, kun je op verschillende plekken het kwelderwater zien opborrelen. In het gebied bevinden zich drie plassen. De meest centraal liggende plas kan tijdens de zomer droog vallen, de andere twee behouden het hele jaar door hun water.
Meta Jochemspad
Door Lentevreugd loopt een pad, Meta Jochemspad genaamd, waardoor het mogelijk is om het gebied te verkennen en te ontdekken. Meta Jochemspad was een van de voormalige grondeigenaren.
wandelen, Najaarswandeling, excursion, forest, natuur, meijendel
Flora en fauna
In het duingebied groeien verschillende soorten bomen (elzen, populieren, et cetera) en struiken (bramen, duindoorns, et cetera) Verder verraadt de aanwezigheid van cultuurgewassen als narcissen, hyacinten, krokussen en blauwe druifjes het bloembollenverleden.
Zoogdieren
Naast planten blijkt Lentevreugd een prima habitat voor tal van zoogdiersoorten. Oplettende bezoekers zullen er muizen, mollen, hazen, vossen, ree├źn en vleermuizen spotten.
Vossen zien in de duinen
Vogels
Ook vogelliefhebbers zullen zich er opperbest vermaken; meer dan 100 vogelsoorten zijn in Lentevreugd waargenomen. Onder deze soorten bevinden zich veldleeuweriken, graspiepers, kuifkoekoeken, grielen, bonte kraaien, waterrietzangers, roerdompen, kiekendieven, boomvalken en lepelaars.
Insecten
Verder zijn er talrijke insectensoorten neergestreken in Lentevreugd waaronder vlinders en libellen. Het is mogelijk om de zogenaamde vlinderroute te wandelen die onder andere langs het Vlinderveld loopt. Lentevreugd is zelfs een van de weinige plekken in Nederland waar de wespspin nog voorkomt. De wespspin wordt ook wel tijgerspin genoemd.
Hooglander, highland cattle, scottish, mother's
Schotse hooglanders en Koniks
In Lentevreugd zorgen ongeveer 45 Schotse hooglanders en circa 15 Koniks voor de begrazing. Als je het gebied in de maanden februari en maart bezoekt, hebben de runderen kalfjes hetgeen waanzinnig is om te zien. In 2006 zijn de paarden bij de koeien geplaatst om meer begrazingsvariatie te verkrijgen. De Schotse hooglanders en de Koniks hebben namelijk hun eigen plantenvoorkeur.
Maaien
Naast deze natuurlijke begrazing wordt er in Lentevreugd ook gemaaid. Het maaisel wordt afgevoerd om op deze manier het gebied voedselarm te houden waardoor het aantrekkelijk blijft voor plantensoorten die het beste gedijen in een voedselarme omgeving.
Vakantiepark Katwijk aan Zee
Jaarlijks vieren veel mensen vakantie in Katwijk aan Zee. Gelukkig zijn er veel mogelijkheden om in het vissersdorpje te overnachten. Zo kun je kamperen of een accommodatie huren op Park Noordduinen. Park Noordduinen is ideaal voor mensen met jonge kinderen: voor hen zijn er veel faciliteiten.
Park Noordduinen bevindt zich op een toplocatie: midden in de duinen en op steenworp afstand van het Noordzeestrand. Maak een wandeling door de duinen en geniet van de vele vogels die daar leven. Wandelen op het strand is ook een uitstekende optie.