Excursies

In Katwijk aan Zee is het mogelijk om deel te nemen aan verschillende excursies. Excursies zijn leuk en leerzaam. Jong en oud kunnen ervan genieten. Excursies die leuk zijn om te doen, zijn onder andere de strandexcursie, avond-strandexcursie,
sleepnet-excursie en de strandjut-excursie.

Strandexcursie
De Noordzee zit vol met leven. Normaal zie je daar niet veel van, maar op het strand zijn van allerlei sporen te vinden van het Noordzeeleven zoals schelpen en lege kapsels van haaien en roggen. Het is erg interessant om deel te nemen aan een strandexcursie in Katwijk aan Zee. Tijdens deze excursie kun je leren wat er allemaal in de zee leeft en wat er allemaal op het strand aanspoelt.

krab, crab, shellfish, beach, excursies

Avond-strandexcursie
Een variant op de strandexcursie is de avond-strandexcursie. Onder begeleiding van een strandgids ’s avonds het strand op en gaan ontdekken welke sporen het maritieme leven op het strand heeft achtergelaten, is erg leuk. Het strand van Katwijk aan Zee is bijzonder. Het water van de Oude Rijn mondt namelijk uit in de zee van Katwijk aan Zee. Dat gebeurt via een uitwateringskanaal. Op deze manier kan de waterstand van het achterland gereguleerd worden. Door het uitwateringskanaal is het ook mogelijk voor sommige dieren om via zoet water in zout water te komen. Dat geldt onder andere voor Chinese wolhandkrabben. Om zich te kunnen voortplanten trekken zij in het najaar van zoet naar zout water. Tijdens de avond-strandexcursie zullen de strandgidsen allerlei interessante dingen over de natuur vertellen en uitleggen.

Kwal, rond, strand, katwijk aan zee, excursies

Sleepnet-excursie
Katwijk aan Zee ressorteert onder het Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Een groot deel van de planten en dieren van het NPHD leeft in de zee en wordt daardoor aan het menselijk zicht onttrokken. Tijdens een sleepnet-excursie (kor-excursie) worden dieren met een sleepnet gevangen die op één of enkele meters diepte zitten; dit wordt korren genoemd. Vervolgens worden de vangsten op het strand bestudeerd. Het is erg interessant om verschillende soorten garnalen, heremietkreeften, vissen, krabben, slakken, inktvissen, zeepokken, zeesterren, zee-egels en kwallen aan een nadere inspectie te onderwerpen. De strandgidsen hebben veel kennis en kunnen veel interessante dingen vertellen over het gevangen maritieme leven.

Schelpen in hand, excursies

Strandjut-excursie
Op de Noordzee kan het bij tijd en wijle enorm stormen. Schepen kunnen dan een deel van hun lading verliezen. Deze lading zal dan in de loop van de tijd aanspoelen op het strand. Tegenwoordig valt er veel minder lading van boord dan vroeger. Dit komt doordat de zeeschepen vandaag de dag bijna allemaal zeecontainers vervoeren waarin de goederen zijn opgeslagen. Het komt niet ze vaak voor dat zeecontainers losschieten en overboord slaan. Naast het feit dat lading door zware weersomstandigheden overboord slaat, kan ook lading illegaal overboord gekieperd worden. Oók deze rommel spoelt aan op het strand. Het zoeken van aangespoelde spullen op het strand wordt strandjutten of jutten genoemd. Het strandjutten is van alle tijden. Vroeger was het voor sommige mensen hun enige bron van inkomsten. Tegenwoordig is het jutten vooral een spannende bezigheid voor jong en oud; je weet nooit wat je vindt. In Katwijk aan Zee is het mogelijk om deel te nemen aan een strandjut-excursie.