Meijendel

Ten zuidwesten van Katwijk aan Zee bevindt zich het uitgestrekte duingebied Meijendel. Meijendel heeft een grootte van 2.000 hectare en heeft haar naam te danken aan het feit het er veel meidoorns in het gebied groeien.
Beheer
Het beheer van Meijendel is in handen van Dunea en Staatsbosbeheer (SBB). Dunea is een waterwinningbedrijf en dat naast Duingebied Meijendel ook Duingebied Solleveld en Duingebied Berkheide gebruikt om drinkwater te winnen. SBB is de grootste bos- en natuurbeheerder van Nederland.
Berkheide, Wandelen in duinen
Nationaal Park Hollandse Duinen
De waterwingebieden van Dunea vallen onder de paraplu van Nationaal Park Hollandse Duinen (NPHD). Het NPHD beslaat het volledige Zuid-Hollandse kustgebied van Hoek van Holland tot Hillegom, heeft een lengte van 43 kilometer en breedte van 8,5 kilometer.
Drie zones
Op de keper beschouwd bestaat Meijendel uit drie zones: buitenduin, middenduin en binnenduin. Aan de zeezijde ligt de buitenduin die gekenschetst wordt door vochtige duinvalleien. In deze natte duinvalleien schieten vuurdoorns en meidoorns wortel die op hun buurt veldleeuweriken, tapuiten en roodborsttapuiten aantrekken.
sand, grass, beach, natuur, lentevreugd
Middenduin
Infiltratieplassen vind je in de middenduin. Het in de bodem wegzakkende water wordt hier door verschillende zandlagen gefilterd. Moerassen, rietlanden en bossages karakteriseren hier het landschap. Het zal niemand verbazen dat het middenduin het domein is van watervogels zoals krooneenden, dodaars en geoorde futen.
Binnenduin
In het binnenduin vind je struwelen, graslanden en bossen. Deze vormen de ideale leefgebieden voor vinken, haviken en tjiftjaffen.
Vossen zien in de duinen
Zoogdieren
Meijendel is niet alleen een prima leefomgeving voor vogels, ook zoogdieren gedijen er prima. Met een beetje geluk spot je er egels, konijnen, vossen en reeën.
Keizersmantel
Ook zeldzame insecten als de keizersmantel fladderen in Meijendel rond. De keizersmantel is een vlindersoort die lange tijd uitgestorven was in Nederland, maar nu weer op een paar plekken wordt waargenomen waaronder in Meijendel.
butterfly, silver-washed fritillary butterfly, flower background, keizersmantel, vlinder, meijendel
Veel vogels
In Meijendel leven dus heel veel vogels. Meijendel staat zelfs in de top 10 van de meest vogelrijke natuurgebieden van Nederland. Bovendien is het een hotspot voor nachtegalen.
Uitbundig gezang
Nergens in Nederland komen zoveel nachtegalen voor als in Meijendel. Nachtegalen zijn onopvallende vogels die vooral bekend staan om hun uitbundige zang. In Meijendel is bovendien de oudste vogelwerkgroep van Nederland actief: Vogelwerkgroep Meijendel.
Nachtegaal, Meijendaal, natuur, vogel
Bunkers
De Tweede Wereldoorlog heeft veel sporen achtergelaten in Meijendel. Langs de gehele kust van West-Europa trokken de nazi’s de zogenaamde Atlantikwall op; een verdedigingslinie van tankversperringen, antitankgeschut, luchtafweergeschut, mijnenvelden, kanonnen en bunkers.
Vleermuizen
In Meijendel bevinden zich nog veel van bovengenoemde Atlantikwall-bunkers. Naast het feit dat de bunkers een historische waarde hebben, bieden ze ook onderdak aan meervleermuizen (Myotis dasycneme). Deze vleermuissoort gebruikt de voormalige Duitse bunkers om te overwinteren.
beach, sea, north sea, bunker, wandelen
Waalsdorpervlakte
De Waalsdorpervlakte is een vlakte die zich in Meijendel bevindt. Tijdens de Tweede Wereldoorlog gebruikten de Duitse bezetters de Waalsdorpervlakte als fusilladeplaats. In totaal zijn er op de vlakte tussen de 250 en 280 mensen gefusilleerd.
Ernst Cahn
Ernst Cahn was de eerste verzetsstrijder die in Nederland geëxecuteerd werd door de nazi’s. De executie van Cahn voltrok zich op 3 maart 1941 op de Waalsdorpervlakte.
Najaarswandeling in de duinen, Najaarswandeling maken in Katwijk aan Zee - medium
Luidstoel
Op de Waalsdorpervlakte staan verschillende monumenten en een klokkenstoel met een grote luidstoel die aan deze zwarte periode doen herinneren. De luidstoel speelt een prominente rol bij de jaarlijkse Dodenherdenking.
Wandelen
In Meijendel zijn drie verschillende wandelroutes uitgezet die het gehele gebied doorklieven. Hierdoor kun je fantastische wandelingen maken en het duingebied verkennen.
Vakantiepark Katwijk aan Zee
Ben je op zoek naar een vakantiepark in Katwijk aan Zee? Laat dan je keuze vallen op Park Noordduinen. Dit kindvriendelijke vakantie-oord ligt verscholen in de duinen van de Zuid-Hollandse badplaats. Op Park Noordduinen heb je twee opties: enerzijds kun je er vakantiehuisjes huren en anderzijds kun je er kamperen.
Op zomerse dagen wacht het strand en de Noordzee. Lekker bruinen in de zon en verkoeling zoeken in het zeewater. Als het geen mooi weer is, kun je jezelf uitstekend vermaken op Park Noordduinen. Zo beschikt het vakantiepark over een fraai binnenzwembad.