Natuurcentrum Katwijk

Natuurcentrum Katwijk is een Natuur en Milieu Educatief centrum in Katwijk aan Zee. Het is een centrum voor educatie en communicatie over de natuur, het milieu en de leefomgeving van Katwijk. Veel Katwijkers, mensen uit de omgeving en toeristen steken regelmatig hun licht op bij dit prachtige centrum. Naast het feit dat er bij het Natuurcentrum veel informatie is in te winnen over natuuronderwerpen, organiseert en stimuleert deze stichting veel natuuractiviteiten zoals de Katwijk Big Day en de Nationale Bijentelling.
Katwijk Big Day
De Katwijk Big Day is een vogelwedstrijd waarbij vogelspotters binnen een beperkte tijd zoveel mogelijk vogelsoorten proberen te zien. De deelnemende teams hebben 24 uur de tijd en mogen zich alleen te voet of met een (electrische) fiets verplaatsen. De Katwijk Big Bay is een spin-off van de Texel Big Day. Op het grootste Nederlandse Waddeneiland werd deze vogelrace in 2017 voor het eerst georganiseerd en werd direct een eclatant succes onder vogelminnend Nederland.
Natuurcentrum Katwijk
Nationale Bijentelling

De Nationale Bijentelling is een gezamenlijk project van Naturalis, Natuur & Milieu, IVN Natuureducatie en LandschappenNL. Het doel is om zoveel mogelijk te weten te komen over de stand van zaken van de bijen in Nederland. De bijentelling wordt ieder jaar georganiseerd in een weekend in april. Duizenden enthousiaste mensen doen mee aan deze telling. De gegevens van de bijentelling worden opgeslagen in het landelijke databestand van bijen. Deze data wordt geanalyseerd om uiteindelijk de bijen beter te begrijpen en beschermen.

Nederland telt 358 soorten bijen. Meer dan de helft verkeert in zwaar weer en is bedreigd. Ondertussen zijn er al 34 bijensoorten verdwenen uit ons land. Bijen spelen een cruciale rol bij de bestuiving van planten. Tachtig procent van de eetbare gewassen en bijna negentig procent van de wilde planten in Nederland worden bestoven door bijen en andere insecten. De meestgespotte bijen van Nederland zijn de honingbij, rosse metselbij, aardhommel (veldhommel), gehoornde metselbij, sachembij, bijvlieg, vosje, akkerhommel, tuinhommel en de grote narcisvlieg.

Bij, bee, insect, pollinate
Iedereen die in het bezit is van een tuintje kan bijen helpen. Zorg voor een bijvriendelijke gaard. Bijvriendelijke tuinen voldoen aan de drie v’s: voedsel, veiligheid en verblijf. Op het menu van wilde bijen staan nectar en stuifmeel; hetgeen ze vinden in bloemen. Het is dus belangrijk om veel soorten bloemen in de tuin te hebben die bovendien in verschillende seizoenen tot bloei komen. Plant bij voorkeur inheemse bloemsoorten in je tuin!
Bijen hebben letterlijk een broertje dood aan gifstoffen. Gebruik derhalve geen onkruid- en ongediertebestrijdingsmiddelen. Om niet gewenste planten en beestjes te bekampen zijn er vandaag de dag voldoende bij-vriendelijke biologische alternatieven voorradig.

Om hun larven te laten groeien hebben bijen een nestelruimte nodig. Dit nest wordt gebruikt om de eieren in te leggen en om het stuifmeel te bewaren. Sommige bijen doe je een groot plezier door het plaatsen van een zogenaamd bijenhotel in je tuin. Andere bijen daarentegen graven liever een gangetje in de grond; hetgeen bijvoorbeeld voor hommels geldt. Ook muurspleten fungeren als gewenste nestelplaatsen voor bepaalde bijensoorten. Sommige bijensoorten gebruiken uitgebloeide bloemstengels als overwinteringsplaatsen.